19.1.2009 Pierre di Sciullo

Pierre di Sciullo / bureau Qui Résiste winnaar pitch Stedelijk Museum


De Franse ontwerper Pierre di Sciullo is met zijn bureau Qui Résiste de winnaar van de internationale pitch die het Stedelijk Museum uitschreef om tot een nieuwe huisstijl te komen. Vijf bureaus deden mee: Irma Boom Office, LUST en Mevis & Van Deursen uit Nederland en Pierre di Sciullo en Atelier de Création Graphique onder leiding van Pierre Bernard uit Frankrijk. 

 

Nu er een definitieve keuze is gemaakt, zal Di Sciullo in samenwerking met het Stedelijk Museum de komende maanden de huisstijl ontwikkelen. De opdracht is omvangrijk; van het logo en grafische toepassingen als briefpapier, visitekaartjes en affiches tot en met de wegbewijzering en toepassingen in de architectuur. 

 

Pierre di Sciullo verwierf vanuit Parijs als grafisch ontwerper en typograaf faam met zijn magazine Qui Résiste. Met zijn gelijknamige bureau won hij onder meer de Charles Nypels Prijs in 1995 voor zijn uitgebreide onderzoek op het gebied van typografie. Di Sciullo staat erom bekend tekst en beeld te mengen en ontwierp verschillende typefaces (Minimum, Quantange, Sintetik, Gararond, Scratched out). Hij doet typografisch onderzoek voor drukwerk, tentoonstellingen, video, web- en grafisch design, en ontwierp het font Amanar, voor de Toearegs, die een nomadisch bestaan leiden, gebaseerd op hun traditionele schrijfsysteem. 

 

De inzendingen van de deelnemers bestonden uit een visueel essay als conceptueel raamwerk en een presentatie van oplossingen van de diverse ontwerpopgaven met de daarbij behorende toepassingen. De visuele essays waren een antwoord op de briefing over de identiteit en de daarbij behorende rijke traditie van de huisstijl van het Stedelijk Museum. De deelnemers was gevraagd om een open systeem te ontwerpen van grafische tekens met een hybride karakter. Bij het vormen van haar oordeel hanteerde de jury criteria die relevant zijn voor een huisstijl van het Stedelijk, zoals krachtige uitstraling van de merknaam (brand-power), frisheid, openheid, hybriditeit, complexiteit, typografische kwaliteit, leesbaarheid, duurzaamheid en last but not least affiniteit met kunst. 

 

De jury, bestaande uit Paul Hefting (publicist over grafische vormgeving), Hendrik Driessen (directeur De Pont, Tilburg), Dingeman Kuilman (directeur Premsela, Dutch platform for design and fashion), Mels Crouwel (architect bij bureau Benthem Crouwel, dat ook de renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum realiseert) en Hester Wolters (voormalig eindredacteur van Vormberichten), kwam op 8 en 12 januari bijeen om de ontwerper te kiezen die de huisstijl van het nieuwe Stedelijk gaat ontwikkelen. In het juryrapport zegt ze het volgende over haar keuze: 

 

“Na rijp beraad koos de jury tenslotte vol overtuiging voor het Franse bureau Qui Résiste van Pierre di Sciullo. Zij is van mening dat met deze ontwerper het museum een nieuw avontuur zal kunnen aangaan, dat in de verte doet denken aan dat van Willem Sandberg, de voormalige directeur en grafisch ontwerper van het Stedelijk Museum, die het mede dankzij zijn unieke typografie internationaal op de kaart zette. 

 

Di Sciullo wordt (…) geprezen om zijn inhoudelijke betrokkenheid bij en interpretaties van het Stedelijk, om zijn gevoel voor de relatie tussen kunst en leven, om zijn speelse, enigszins anarchistische mentaliteit, om zijn openheid en bravoure. Zijn grafische werk wordt gewaardeerd vanwege de eigen visuele signatuur en de effectiviteit daarvan en vanwege de ambachtelijkheid, de visuele rijkdom en veelzijdigheid. De houding en manier van werken van Di Sciullo vormen een inspirerend en vitaal alternatief voor het formalisme van diverse laat-modernistische stijlen. 

 

Volgens de jury zal het Stedelijk Museum met Di Sciullo een inhoudelijke sparringpartner in huis halen van een hoog artistiek en intellectueel niveau. Het museum heeft dan ook het voornemen om op korte termijn met hem een dialoog te beginnen over de vervolgopdracht die is toegesneden op de specifieke context van het Stedelijk.” 

 

Lex Reitsma legt het proces vast in de documentaire De stijl van het Stedelijk, die in 2009 wordt uitgebracht. 

 

Voor meer informatie over het werk van Pierre di Sciullo, zie: www.quiresiste.com.


Pressemitteilung